Posted
Filed under JSP, JAVA
xml설정
xmlns:task="http://www.springframework.org/schema/task"

xsi:schemaLocation 부분에 
http://www.springframework.org/schema/task
http://www.springframework.org/schema/task/spring-task-4.0.xsd

추가
<task:annotation-driven /> 추가==================================================

1초마다 한번식 실행

@Service
public class VisitorConfig {
@Scheduled(fixedDelay = 1000)
public void visitor(){
System.out.println("test:");
}
}
2019/01/28 11:17 2019/01/28 11:17
Kostek

Chciałbym osobiście spotkać autora i postawić mu kolejkę za tak fajowy artykuł. Trzyjm się mocno kimkolwiek jesteś!
Niezmiernie ciekawie napisy tekst. Myślę, że można go jeszcze trochę rozwinąć. Zapraszam na moją stronę pieczątki Łódź