Posted
Filed under JSP, JAVA
[참고]https://github.com/naver/lucy-xss-servlet-filter
pom.xml 추가
<dependency>
<groupId>com.navercorp.lucy</groupId>
<artifactId>lucy-xss-servlet</artifactId>
<version>2.0.0</version>
</dependency>

 

[web.xml]
filter 순서 UTF-8 인코딩 필터가 있다면 그 다음으로
multipartFilter  추가 후 XSS filter 추가 한다.
이유) 게시판 파일 업로드  enctype="multipart/form-data"
일떄 multipartFilter 필터 타지 않을 수 있음 그래서 필터 순서를 맞춰줘야 함

<!-- multipartFilter -->
<filter>
<filter-name>multipartFilter</filter-name>
<filter-class>
org.springframework.web.multipart.support.MultipartFilter
</filter-class>
</filter>

<filter-mapping>
<filter-name>multipartFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<!-- xss filter -->
<filter>
<filter-name>xssEscapeServletFilter</filter-name>
<filter-class>com.navercorp.lucy.security.xss.servletfilter.XssEscapeServletFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>xssEscapeServletFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

[root-context.xml]에  multipartResolver   bean설정시 아이디를
multipartResolver --> filterMultipartResolver 변경 해줌
그래야 xss 필터가 정상적으로 동작

<!-- multipartResolver -->
<!--<beans:bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver" />-->
<beans:bean id="filterMultipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver" />

2019/01/30 18:55 2019/01/30 18:55
Pozycjonowanie

Przeogromne dzięki dla autora za tak obszerne rozwinięcie tematu. Dokładnie tego poszukiwałem.
Przyznaję się po dobroci, że niezwykle zainteresował mnie ten artykuły, mimo, że aż tak bardzo nie interesuję się takimi rzeczami. Zapraszam do mnie
reklama w internecie.

Hedonise

Przeogromne dzięki dla twórcy za tak drobiazgowe rozwinięcie tego tematu. Dokładnie tego poszukiwałem.
Muszę przyznać, że ogromnie zainteresował mnie ten wpisy, pomimo, że aż tak nie interesuję się tą tematyką. Zapraszam do mnie spodenki z satyny

Hydraulik

Dla autora należy się medal za tak dogłębne zajęcie się tą tematyką.
Jak Internet długi i szeroki, tak ze świecą można szukać tak interesujących wpisów. Zapraszam do siebie Kotłownie Łódź

Podnośnik

Naprawdę wielkie dzięki dla autora za tak obszerne rozwinięcie tej tematyki. Dokładnie tego szukałem.
Przyznaję, że bardzo zaciekawił mnie ten artykuliki, pomimo, że aż tak bardzo nie interesuję się tą problematyką. Zapraszam do mnie wycinka drzew Łódź

John

Incredible shop natomiast met on zaś place I moved It feels like home excacly nice service aby the old ladys wich makes you feel like grandpas home

with such i power like her lancz you will find it here

https://www.ksero-zawiercie.pl

Kamila

Bardzo wartościowe treści.
Pozdrawiam.

Tomasz

nieprawdopodobnie efektywa rwklama w sieci agencja e-marketing skorzystałemz ich usług bo mogłem zrewanżować się dopier na wystarczy mc pomimo tego dalej zapłaciłem zaś to spośród chęcia skoro nie inaczej gdy obiecywali efekty obecnie były widoczne sensacja poprostu sa w tym miejscu

htttps://www.vinci-reklama.pl

Łukasz

Przeprowadziłem się aż do innego miasta a gruntownie prawdopodobnie natknołem się na sklepik drugi niż wszystkie.Raptem weszłem za próg natomiast nieomal zdarzył się cudo miłym słowem a uśmiechem przywitała mnie mamuśka płeć słaba odrazu odżyło refleks babci.Dale przypomnienie nic bardziej błędnego w wyższym stopniu mnie oczarowała stoisko zaciszny jak domowe ognisko. Poczułem się kiedy w ciągu młodu obok babci na wsi.Z czymś takim sie jeszcze nie spotkałem. Jest tutaj:

https://www.ksero-zawiercie.pl

Janek

Zdarzył się cudo trafiłem na faktycznie solidną tudzież przedewszystkim uczciwą taksówkę.Mili tudzież profesionalni kierowcy.Auta czyste komfortowe zadbane zaś najważniejsze sprawne technicznie.Aż dziw bierze jakkolwiek kierowcy sami obniżają kwote zapłaty Gorąco Polecam są tu:

http://www.bryka-taxi.pl

http://www.quiky-taxi-airport.pl

https://taxizawierciebryka.buisness.site

https://airportkatowicequiky-taxi.buisness.site

https://www.sprinttaxizawiercie.pl

Jonasz

Skuteczna i Prawdziwa Agencja Reklamowa Zarazem Skuteczna Prawdziwi Profesionaliści Znają Się Na Reklamie A Efekty Ich Pracy Zobaczyłem w Pierwszym Miesiącu Znajdziecie Ich Tutaj

https://www.vinci-reklama.pl

Johny

Autentic efect advertivising agency I found them jego osoba facebook they are great gays now their job very well they aż do this with heart and passion

and oraz saw an efect of their job in one first job they are here https://www.vinci-reklama.pl

Johny

Autentic efect advertivising agency I found them jego osoba facebook they are great gays now their job very well they aż do this with heart and passion

and a saw an efect of their job in one first job they are here https://www.vinci-reklama.pl

NorbertOktawian76453

Super sprawa.

Kolorowa

Przeogromne dzięki dla admina za tak jasne i czytelne rozwinięcie tego tematu. Właśnie tego szukałem.
Przyznaję się bez bicia, że niezwykle zaintrygował mnie ten teksty, pomimo, że aż tak bardzo nie interesuję się tym tematem. Zapraszam do mnie kolorowe wnętrza Łódź

Eugeniusz76453

Tak trzymać.

Posted
Filed under JSP, JAVA
xml설정
xmlns:task="http://www.springframework.org/schema/task"

xsi:schemaLocation 부분에 
http://www.springframework.org/schema/task
http://www.springframework.org/schema/task/spring-task-4.0.xsd

추가
<task:annotation-driven /> 추가==================================================

1초마다 한번식 실행

@Service
public class VisitorConfig {
@Scheduled(fixedDelay = 1000)
public void visitor(){
System.out.println("test:");
}
}
2019/01/28 11:17 2019/01/28 11:17

blog.visualp.com

Posted
Filed under JSP, JAVA
[원문]
http://krams915.blogspot.com/2010/12/spring-security-mvc-querying.html @Resource(name="sessionRegistry") private SessionRegistryImpl sessionRegistry; for (Object username: sessionRegistry.getAllPrincipals()) { logger.debug(username); }
2019/01/14 12:08 2019/01/14 12:08
Posted
Filed under JSP, JAVA

tomcat8
/webapp/manager/META-INF/context.xml

<!--Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /-->
주석 처리가 되어 있다면
주석을 해제하여 외부에서 접근 하는 것을 막을 수 있다.


2018/04/09 14:28 2018/04/09 14:28

blog.visualp.com

Posted
Filed under JSP, JAVA
select FLOOR((DayOfMonth(20180221)-1)/7)+1
or

select FLOOR((DayOfMonth(now())-1)/7)+1
2018/02/23 15:17 2018/02/23 15:17
Posted
Filed under JSP, JAVA

CREATE OR REPLACE FUNCTION is_number(v_str_number IN varchar2)

RETURN NUMBER

IS  /* 데이터가 number 형인지 검사하는 함수임. 1 이 나오면 NUMBER 형임 */

     V_NUM NUMBER;

BEGIN

  V_NUM := TO_NUMBER(v_str_number);

  RETURN 1;

EXCEPTION

  WHEN OTHERS THEN RETURN 0    ;

END;

 


CREATE OR REPLACE FUNCTION is_date(v_str_date IN varchar2, V_FORMAT IN VARCHAR2 DEFAULT 'YYYYMMDD')

RETURN NUMBER

IS   /* 데이터가 DATE 형인지 검사하는 함수임. 1 이 나오면 DATE 형임 */

     V_DATE DATE;

BEGIN

  V_DATE := TO_DATE(v_str_date, V_FORMAT);

  RETURN 1;   

EXCEPTION

  WHEN OTHERS THEN RETURN 0    ;

END; 

 
출처: http://scidb.tistory.com/entry/오라클에서-isnumber-isdate-함수-사용하기 [Science of Database]

2018/02/21 10:58 2018/02/21 10:58
Posted
Filed under JSP, JAVA
<build>
<resources>
<resource>
<directory>src/main/java</directory>
<includes>
<include>**/maps/*.xml</include>
</includes>
</resource>
</resources>

pom.xml 파일에 빌드 요소 하단에 다음과 같이 추가 한다.
2018/02/20 10:11 2018/02/20 10:11
Posted
Filed under JSP, JAVA
tomcat 의 web.xml 또는
프로젝트의 web.xml에 다음과 같이 추가 한다


<filter>
 <filter-name>httpHeaderSecurity</filter-name>
 <filter-class>org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter</filter-class>
 <init-param>
 <param-name>antiClickJackingOption</param-name>
 <param-value>SAMEORIGIN</param-value>
 </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
 <filter-name>httpHeaderSecurity</filter-name>
 <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
2018/01/26 17:40 2018/01/26 17:40

blog.visualp.com

Posted
Filed under JSP, JAVA
java8 부터 다음과 같이 메모리 설정을 한다.
-XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=2048m

2017/12/19 14:50 2017/12/19 14:50
Posted
Filed under JSP, JAVA
import javax.script.ScriptEngineManager;
import javax.script.ScriptEngine;

publicclassTest{
 
publicstaticvoid main(String[] args)throwsException{
   
ScriptEngineManager mgr =newScriptEngineManager();
   
ScriptEngine engine = mgr.getEngineByName("JavaScript");
   
String foo ="40+2";
   
System.out.println(engine.eval(foo));
   
}
}

samed  javascript  eval function

출처: http://unikys.tistory.com/226

2017/11/23 11:32 2017/11/23 11:32